Studijní program CFA

Chartered Financial Analyst (certifikovaný finanční analytik), zkráceně CFA, je jeden z nejnáročnějších studijních programů ve finanční profesi vůbec. Kvalifikace CFA je známkou vysoké odbornosti, má celosvětovou prestiž a vysoký respekt u zaměstnavatelů a investorů.

Kvalifikaci a s ní spojený titul CFA získá jen malé procento kandidátů, kteří se do programu zapíší. Loňských 19 nových absolventů z ČR a Slovenska se zařadilo mezi 130 000 úspěšných investičních a finančních profesionálů s titulem CFA ze 150 zemí světa.

Studijní program CFA zahrnuje tři zkoušky, z nichž každá vyžaduje v průměru 300 hodin studia. Dalším požadavkem jsou 4 roky praxe v investičním oboru a závazek dodržovat Etický kodex a normy profesionálního chování ve finančním sektoru.

Naší snahou je podpořit uchazeče o kvalifikaci CFA, kteří se chtějí kvalitně připravit na obtížné zkoušky a nyní stojí před výběrem vhodného finančního kalkulátoru. Na tomto webu představujeme 3 modely, které jsou oficiálně schválené sdružením CFA Institute a uchazeči je mohou využívat v průběhu zkoušek: HP 12c Platinum, TI BAII Plus™ a TI BAII Plus™ Professional.