Ukázky výpočtů

Uchazeči, kteří se rozhodnou při přípravě na složení zkoušky používat kalkulátor HP12c Platinum, mají k dispozici zdarma celou řadu vzorových příkladů v češtině, několik instruktážních videí a PC simulátor s funkcemi kalkulátoru 12c Platinum.

Všechny tyto materiály vám pomohou kvalitně se připravit na zkoušku CFA.

Ukázky instruktážních videí

Amortizace video HQ video LQ
Analýza investic video HQ video LQ
Analýza diskontovaného cash flow (NPV) video HQ video LQ
Obligace video HQ video LQ
Počet dní mezi dvěma daty video HQ video LQ
Procento z celkového počtu video HQ video LQ
Výpočet budoucí hodnoty video HQ video LQ
Výpočet jednoduchého úroku video HQ video LQ
Výpočet počtu úrokovacích období video HQ video LQ
Výpočet splátky video HQ video LQ

Videa jsou ve formátu FLV, v rozlišení HQ mají velikost cca 70MB, v rozlišení LQ cca 15MB.